Zaloguj się Załóż konto
Odpowiedz 
Błąd "Parse error" Skracanie newsów na portalu
 
Ocena wątku:
  • 1 głosów - 5 średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Błąd "Parse error" Skracanie newsów na portalu
18.02.2013, 17:20
Post: #1
Bug Błąd "Parse error" Skracanie newsów na portalu
wersja skryptu MyBB:1.6.9
adres forum:zerohour.pl
na czym polega problem (screen, opis, komunikaty):

Chciałem uzyskać na moim portalu, skracanie newsów więc zastosowałem się do poradnika:

https://forum.mybboard.pl/wiki.php?skrac...rtalu.html

Po edytowaniu pliku portal.php wyskakuje mi taki błąd przy próbie wejścia na portal:

Parse error: in /home/zagubiony/public_html/zerohour/forum/portal.php on line 16

Tutaj mój kod z linijki na którą wskazuje błąd:
Kod PHP:
function utnij($tekst,$ile) 

A tu kod z całego portal.php:
Kod PHP:
<?php
/**
 * MyBB 1.6
 * Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
 *
 * Website: http://mybb.com
 * License: http://mybb.com/about/license
 *
 * $Id$
 */

define("IN_MYBB"1);
define("IN_PORTAL"1);
define('THIS_SCRIPT''portal.php');

function utnij($tekst,$ile) {
   $licz = my_strlen($tekst);
   if ($licz>=$ile) {
      $tnij = my_substr($tekst,0,$ile);
      $uciete = $tnij."...";
   } else {
      $uciete = $tekst;
   }
   return $uciete;
}
 
// set the path to your forums directory here (without trailing slash)
$forumdir "./";

// end editing

$change_dir "./";

if([email protected]
chdir($forumdir) && !empty($forumdir))
{
    if(@
is_dir($forumdir))
    {
        
$change_dir $forumdir;
    }
    else
    {
        die(
"\$forumdir is invalid!");
    }
}

$templatelist "portal_welcome,portal_welcome_membertext,portal_stats,portal_search,portal_whoso​nline_memberbit,portal_whosonline,portal_latestthreads_thread_lastpost,portal_la​testthreads_thread,portal_latestthreads,portal_announcement_numcomments_no,porta​l_announcement,portal_announcement_numcomments,portal_pms,portal";

require_once 
$change_dir."/global.php";
require_once 
MYBB_ROOT."inc/functions_post.php";
require_once 
MYBB_ROOT."inc/functions_user.php";
require_once 
MYBB_ROOT."inc/class_parser.php";
$parser = new postParser;

// Load global language phrases
$lang->load("portal");

// Fetch the current URL
$portal_url get_current_location();

add_breadcrumb($lang->nav_portal"portal.php");

$plugins->run_hooks("portal_start");


// get forums user cannot view
$unviewable get_unviewable_forums(true);
if(
$unviewable)
{
    
$unviewwhere " AND fid NOT IN ($unviewable)";
}
// If user is known, welcome them
if($mybb->settings['portal_showwelcome'] != 0)
{
    if(
$mybb->user['uid'] != 0)
    {
        
// Get number of new posts, threads, announcements
        
$query $db->simple_select("posts""COUNT(pid) AS newposts""visible=1 AND dateline>'".$mybb->user['lastvisit']."' $unviewwhere");
        
$newposts $db->fetch_field($query"newposts");
        if(
$newposts)
        { 
            
// If there aren't any new posts, there is no point in wasting two more queries
            
$query $db->simple_select("threads""COUNT(tid) AS newthreads""visible=1 AND dateline>'".$mybb->user['lastvisit']."' $unviewwhere");
            
$newthreads $db->fetch_field($query"newthreads");

            
$announcementsfids explode(','$mybb->settings['portal_announcementsfid']);
            if(
is_array($announcementsfids))
            {
                foreach(
$announcementsfids as $fid)
                {
                    
$fid_array[] = intval($fid);    
                }
                
                
$announcementsfids implode(','$fid_array);
                
$query $db->simple_select("threads""COUNT(tid) AS newann""visible=1 AND dateline>'".$mybb->user['lastvisit']."' AND fid IN (".$announcementsfids.") $unviewwhere");
                
$newann $db->fetch_field($query"newann");
            }

            if(!
$newthreads)
            {
                
$newthreads 0;
            }

            if(!
$newann)
            {
                
$newann 0;
            }
        }
        else
        {
            
$newposts 0;
            
$newthreads 0;
            
$newann 0;
        }

        
// Make the text
        
if($newann == 1)
        {
            
$lang->new_announcements $lang->new_announcement;
        }
        else
        {
            
$lang->new_announcements $lang->sprintf($lang->new_announcements$newann);
        }
        if(
$newthreads == 1)
        {
            
$lang->new_threads $lang->new_thread;
        }
        else
        {
            
$lang->new_threads $lang->sprintf($lang->new_threads$newthreads);
        }
        if(
$newposts == 1)
        {
            
$lang->new_posts $lang->new_post;
        }
        else
        {
            
$lang->new_posts $lang->sprintf($lang->new_posts$newposts);
        }
        eval(
"\$welcometext = \"".$templates->get("portal_welcome_membertext")."\";");

    }
    else
    {
        
$lang->guest_welcome_registration $lang->sprintf($lang->guest_welcome_registration$mybb->settings['bburl'] . '/member.php?action=register');
        
$mybb->user['username'] = $lang->guest;
        switch(
$mybb->settings['username_method'])
        {
            case 
0:
                
$username $lang->username;
                break;
            case 
1:
                
$username $lang->username1;
                break;
            case 
2:
                
$username $lang->username2;
                break;
            default:
                
$username $lang->username;
                break;
        }
        eval(
"\$welcometext = \"".$templates->get("portal_welcome_guesttext")."\";");
    }
    
$lang->welcome $lang->sprintf($lang->welcome$mybb->user['username']);
    eval(
"\$welcome = \"".$templates->get("portal_welcome")."\";");
    if(
$mybb->user['uid'] == 0)
    {
        
$mybb->user['username'] = "";
    }
}
// Private messages box
if($mybb->settings['portal_showpms'] != 0)
{
    if(
$mybb->user['uid'] != && $mybb->user['receivepms'] != && $mybb->usergroup['canusepms'] != && $mybb->settings['enablepms'] != 0)
    {
        switch(
$db->type)
        {
            case 
"sqlite":
            case 
"pgsql":
                
$query $db->simple_select("privatemessages""COUNT(*) AS pms_total""uid='".$mybb->user['uid']."'");
                
$messages['pms_total'] = $db->fetch_field($query"pms_total");
                
                
$query $db->simple_select("privatemessages""COUNT(*) AS pms_unread""uid='".$mybb->user['uid']."' AND CASE WHEN status = '0' AND folder = '0' THEN TRUE ELSE FALSE END");
                
$messages['pms_unread'] = $db->fetch_field($query"pms_unread");
                break;
            default:
                
$query $db->simple_select("privatemessages""COUNT(*) AS pms_total, SUM(IF(status='0' AND folder='1','1','0')) AS pms_unread""uid='".$mybb->user['uid']."'");
                
$messages $db->fetch_array($query);
        }
        
        
// the SUM() thing returns "" instead of 0
        
if($messages['pms_unread'] == "")
        {
            
$messages['pms_unread'] = 0;
        }
        
$lang->pms_received_new $lang->sprintf($lang->pms_received_new$mybb->user['username'], $messages['pms_unread']);
        eval(
"\$pms = \"".$templates->get("portal_pms")."\";");
    }
}
// Get Forum Statistics
if($mybb->settings['portal_showstats'] != 0)
{
    
$stats $cache->read("stats");
    
$stats['numthreads'] = my_number_format($stats['numthreads']);
    
$stats['numposts'] = my_number_format($stats['numposts']);
    
$stats['numusers'] = my_number_format($stats['numusers']);
    if(!
$stats['lastusername'])
    {
        
$newestmember "<strong>" $lang->no_one "</strong>";
    }
    else
    {
        
$newestmember build_profile_link($stats['lastusername'], $stats['lastuid']);
    }
    eval(
"\$stats = \"".$templates->get("portal_stats")."\";");
}

// Search box
if($mybb->settings['portal_showsearch'] != 0)
{
    eval(
"\$search = \"".$templates->get("portal_search")."\";");
}

// Get the online users
if($mybb->settings['portal_showwol'] != && $mybb->usergroup['canviewonline'] != 0)
{
    
$timesearch TIME_NOW $mybb->settings['wolcutoff'];
    
$comma '';
    
$guestcount 0;
    
$membercount 0;
    
$onlinemembers '';
    
$query $db->query("
        SELECT s.sid, s.ip, s.uid, s.time, s.location, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup
        FROM "
.TABLE_PREFIX."sessions s
        LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."users u ON (s.uid=u.uid)
        WHERE s.time>'
$timesearch'
        ORDER BY u.username ASC, s.time DESC
    "
);
    while(
$user $db->fetch_array($query))
    {
    
        
// Create a key to test if this user is a search bot.
        
$botkey my_strtolower(str_replace("bot="''$user['sid']));
        
        if(
$user['uid'] == "0")
        {
            ++
$guestcount;
        }
        elseif(
my_strpos($user['sid'], "bot=") !== false && $session->bots[$botkey])
        {
            
// The user is a search bot.
            
$onlinemembers .= $comma.format_name($session->bots[$botkey], $session->botgroup);
            
$comma $lang->comma;
            ++
$botcount;
        }
        else
        {
            if(
$doneusers[$user['uid']] < $user['time'] || !$doneusers[$user['uid']])
            {
                ++
$membercount;
                
                
$doneusers[$user['uid']] = $user['time'];
                
                
// If the user is logged in anonymously, update the count for that.
                
if($user['invisible'] == 1)
                {
                    ++
$anoncount;
                }
                
                if(
$user['invisible'] == 1)
                {
                    
$invisiblemark "*";
                }
                else
                {
                    
$invisiblemark '';
                }
                
                if((
$user['invisible'] == && ($mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == || $user['uid'] == $mybb->user['uid'])) || $user['invisible'] != 1)
                {
                    
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
                    
$user['profilelink'] = get_profile_link($user['uid']);
                    eval(
"\$onlinemembers .= \"".$templates->get("portal_whosonline_memberbit"10)."\";");
                    
$comma $lang->comma;
                }
            }
        }
    }
    
    
$onlinecount $membercount $guestcount $botcount;
    
    
// If we can see invisible users add them to the count
    
if($mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == 1)
    {
        
$onlinecount += $anoncount;
    }
    
    
// If we can't see invisible users but the user is an invisible user incriment the count by one
    
if($mybb->usergroup['canviewwolinvis'] != && $mybb->user['invisible'] == 1)
    {
        ++
$onlinecount;
    }

    
// Most users online
    
$mostonline $cache->read("mostonline");
    if(
$onlinecount $mostonline['numusers'])
    {
        
$time TIME_NOW;
        
$mostonline['numusers'] = $onlinecount;
        
$mostonline['time'] = $time;
        
$cache->update("mostonline"$mostonline);
    }
    
$recordcount $mostonline['numusers'];
    
$recorddate my_date($mybb->settings['dateformat'], $mostonline['time']);
    
$recordtime my_date($mybb->settings['timeformat'], $mostonline['time']);

    if(
$onlinecount == 1)
    {
      
$lang->online_users $lang->online_user;
    }
    else
    {
      
$lang->online_users $lang->sprintf($lang->online_users$onlinecount);
    }
    
$lang->online_counts $lang->sprintf($lang->online_counts$membercount$guestcount);
    eval(
"\$whosonline = \"".$templates->get("portal_whosonline")."\";");
}

// Latest forum discussions
if($mybb->settings['portal_showdiscussions'] != && $mybb->settings['portal_showdiscussionsnum'])
{
    
$altbg alt_trow();
    
$threadlist '';
    
$query $db->query("
        SELECT t.*, u.username
        FROM "
.TABLE_PREFIX."threads t
        LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=t.uid)
        WHERE 1=1 
$unviewwhere AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%'
        ORDER BY t.lastpost DESC 
        LIMIT 0, "
.$mybb->settings['portal_showdiscussionsnum']
    );
    while(
$thread $db->fetch_array($query))
    {
        
$forumpermissions[$thread['fid']] = forum_permissions($thread['fid']);

        
// Make sure we can view this thread
        
if($forumpermissions[$thread['fid']]['canview'] == || $forumpermissions[$thread['fid']]['canviewthreads'] == || $forumpermissions[$thread['fid']]['canonlyviewownthreads'] == && $thread['uid'] != $mybb->user['uid'])
        {
            continue;
        }

        
$lastpostdate my_date($mybb->settings['dateformat'], $thread['lastpost']);
        
$lastposttime my_date($mybb->settings['timeformat'], $thread['lastpost']);
        
// Don't link to guest's profiles (they have no profile).
        
if($thread['lastposteruid'] == 0)
        {
            
$lastposterlink $thread['lastposter'];
        }
        else
        {
            
$lastposterlink build_profile_link($thread['lastposter'], $thread['lastposteruid']);
        }
        if(
my_strlen($thread['subject']) > 25)
        {
            
$thread['subject'] = my_substr($thread['subject'], 025) . "...";
        }
        
$thread['subject'] = htmlspecialchars_uni($parser->parse_badwords($thread['subject']));
        
$thread['threadlink'] = get_thread_link($thread['tid']);
        
$thread['lastpostlink'] = get_thread_link($thread['tid'], 0"lastpost");
        eval(
"\$threadlist .= \"".$templates->get("portal_latestthreads_thread")."\";");
        
$altbg alt_trow();
    }
    if(
$threadlist)
    { 
        
// Show the table only if there are threads
        
eval("\$latestthreads = \"".$templates->get("portal_latestthreads")."\";");
    }
}

// Get latest news announcements
// First validate announcement fids:
$announcementsfids explode(','$mybb->settings['portal_announcementsfid']);
if(
is_array($announcementsfids))
{
    foreach(
$announcementsfids as $fid)
    {
        
$fid_array[] = intval($fid);
    }
    
$announcementsfids implode(','$fid_array);
}
// And get them!
foreach($forum_cache as $fid => $f)
{
    if(
is_array($fid_array) && in_array($fid$fid_array))
    {
        
$forum[$fid] = $f;
    }
}

$numannouncements intval($mybb->settings['portal_numannouncements']);
if(!
$numannouncements)
{
    
$numannouncements 10// Default back to 10
}

$pids '';
$tids '';
$comma '';
$query $db->query("
    SELECT p.pid, p.message, p.tid, p.smilieoff
    FROM "
.TABLE_PREFIX."posts p
    LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."threads t ON (t.tid=p.tid)
    WHERE t.fid IN ("
.$announcementsfids.") AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%' AND t.firstpost=p.pid
    ORDER BY t.dateline DESC 
    LIMIT 0, 
{$numannouncements}"
);
while(
$getid $db->fetch_array($query))
{
    
$pids .= ",'{$getid['pid']}'";
    
$tids .= ",'{$getid['tid']}'";
    
$posts[$getid['tid']] = $getid;
}
$pids "pid IN(0{$pids})";
// Now lets fetch all of the attachments for these posts
$query $db->simple_select("attachments""*"$pids);
while(
$attachment $db->fetch_array($query))
{
    
$attachcache[$attachment['pid']][$attachment['aid']] = $attachment;
}

if(
is_array($forum))
{
    foreach(
$forum as $fid => $forumrow)
    {
        
$forumpermissions[$fid] = forum_permissions($fid);
    }
}

$icon_cache $cache->read("posticons");

$announcements '';
$query $db->query("
    SELECT t.*, t.username AS threadusername, u.username, u.avatar, u.avatardimensions
    FROM "
.TABLE_PREFIX."threads t
    LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid = t.uid)
    WHERE t.fid IN ("
.$announcementsfids.") AND t.tid IN (0{$tids}) AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%'
    ORDER BY t.dateline DESC
    LIMIT 0, 
{$numannouncements}"
);
while(
$announcement $db->fetch_array($query))
{
    
// Make sure we can view this announcement
    
if($forumpermissions[$announcement['fid']]['canview'] == || $forumpermissions[$announcement['fid']]['canviewthreads'] == || $forumpermissions[$announcement['fid']]['canonlyviewownthreads'] == && $announcement['uid'] != $mybb->user['uid'])
    {
        continue;
    }

    
$announcement['message'] = $posts[$announcement['tid']]['message'];
    
$announcement['pid'] = $posts[$announcement['tid']]['pid'];
    
$announcement['smilieoff'] = $posts[$announcement['tid']]['smilieoff'];
    
$announcement['threadlink'] = get_thread_link($announcement['tid']);
    
    if(
$announcement['uid'] == 0)
    {
        
$profilelink htmlspecialchars_uni($announcement['threadusername']);
    }
    else
    {
        
$profilelink build_profile_link($announcement['username'], $announcement['uid']);
    }
    
    if(!
$announcement['username'])
    {
        
$announcement['username'] = $announcement['threadusername'];
    }
    
$announcement['subject'] = htmlspecialchars_uni($parser->parse_badwords($announcement['subject']));
    if(
$announcement['icon'] > && $icon_cache[$announcement['icon']])
    {
        
$icon $icon_cache[$announcement['icon']];
        
$icon "<img src=\"{$icon['path']}\" alt=\"{$icon['name']}\" />";
    }
    else
    {
        
$icon "&nbsp;";
    }
    if(
$announcement['avatar'] != '')
    {
        
$avatar_dimensions explode("|"$announcement['avatardimensions']);
        if(
$avatar_dimensions[0] && $avatar_dimensions[1])
        {
            
$avatar_width_height "width=\"{$avatar_dimensions[0]}\" height=\"{$avatar_dimensions[1]}\"";
        }
        if (!
stristr($announcement['avatar'], 'http://'))
        {
            
$announcement['avatar'] = $mybb->settings['bburl'] . '/' $announcement['avatar'];
        }        
        
$avatar "<td class=\"trow1\" width=\"1\" align=\"center\" valign=\"top\"><img src=\"{$announcement['avatar']}\" alt=\"\" {$avatar_width_height} /></td>";
    }
    else
    {
        
$avatar '';
    }
    
$anndate my_date($mybb->settings['dateformat'], $announcement['dateline']);
    
$anntime my_date($mybb->settings['timeformat'], $announcement['dateline']);

    if(
$announcement['replies'])
    {
        eval(
"\$numcomments = \"".$templates->get("portal_announcement_numcomments")."\";");
    }
    else
    {
        eval(
"\$numcomments = \"".$templates->get("portal_announcement_numcomments_no")."\";");
        
$lastcomment '';
    }
    
    
$plugins->run_hooks("portal_announcement");

    
$parser_options = array(
        
"allow_html" => $forum[$announcement['fid']]['allowhtml'],
        
"allow_mycode" => $forum[$announcement['fid']]['allowmycode'],
        
"allow_smilies" => $forum[$announcement['fid']]['allowsmilies'],
        
"allow_imgcode" => $forum[$announcement['fid']]['allowimgcode'],
        
"allow_videocode" => $forum[$announcement['fid']]['allowvideocode'],
        
"filter_badwords" => 1
    
);
    if(
$announcement['smilieoff'] == 1)
    {
        
$parser_options['allow_smilies'] = 0;
    }

    
$message $parser->parse_message($announcement['message'], $parser_options);
    
$message = utnij($message,120);
$message .= '<div style="padding-top: 10px; text-align: right;"><a href="'.$announcement['threadlink'].'">Czytaj dalej...</a></div>';
    if(
is_array($attachcache[$announcement['pid']]))
    { 
// This post has 1 or more attachments
        
$validationcount 0;
        
$id $announcement['pid'];
        foreach(
$attachcache[$id] as $aid => $attachment)
        {
            if(
$attachment['visible'])
            { 
// There is an attachment thats visible!
                
$attachment['filename'] = htmlspecialchars_uni($attachment['filename']);
                
$attachment['filesize'] = get_friendly_size($attachment['filesize']);
                
$ext get_extension($attachment['filename']);
                if(
$ext == "jpeg" || $ext == "gif" || $ext == "bmp" || $ext == "png" || $ext == "jpg")
                {
                    
$isimage true;
                }
                else
                {
                    
$isimage false;
                }
                
$attachment['icon'] = get_attachment_icon($ext);
                
// Support for [attachment=id] code
                
if(stripos($message"[attachment=".$attachment['aid']."]") !== false)
                {
                    if(
$attachment['thumbnail'] != "SMALL" && $attachment['thumbnail'] != '')
                    { 
// We have a thumbnail to show (and its not the "SMALL" enough image
                        
eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails_thumbnail")."\";");
                    }
                    elseif(
$attachment['thumbnail'] == "SMALL" && $forumpermissions[$announcement['fid']]['candlattachments'] == 1)
                    {
                        
// Image is small enough to show - no thumbnail
                        
eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_images_image")."\";");
                    }
                    else
                    {
                        
// Show standard link to attachment
                        
eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_attachment")."\";");
                    }
                    
$message preg_replace("#\[attachment=".$attachment['aid']."]#si"$attbit$message);
                }
                else
                {
                    if(
$attachment['thumbnail'] != "SMALL" && $attachment['thumbnail'] != '')
                    { 
// We have a thumbnail to show
                        
eval("\$post['thumblist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails_thumbnail")."\";");
                        if(
$tcount == 5)
                        {
                            
$thumblist .= "<br />";
                            
$tcount 0;
                        }
                        ++
$tcount;
                    }
                    elseif(
$attachment['thumbnail'] == "SMALL" && $forumpermissions[$announcement['fid']]['candlattachments'] == 1)
                    {
                        
// Image is small enough to show - no thumbnail
                        
eval("\$post['imagelist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_images_image")."\";");
                    }
                    else
                    {
                        eval(
"\$post['attachmentlist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_attachment")."\";");
                    }
                }
            }
            else
            {
                
$validationcount++;
            }
        }
        if(
$post['thumblist'])
        {
            eval(
"\$post['attachedthumbs'] = \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails")."\";");
        }
        if(
$post['imagelist'])
        {
            eval(
"\$post['attachedimages'] = \"".$templates->get("postbit_attachments_images")."\";");
        }
        if(
$post['attachmentlist'] || $post['thumblist'] || $post['imagelist'])
        {
            eval(
"\$post['attachments'] = \"".$templates->get("postbit_attachments")."\";");
        }
    }

    eval(
"\$announcements .= \"".$templates->get("portal_announcement")."\";");
    unset(
$post);
}

$plugins->run_hooks("portal_end");

eval(
"\$portal = \"".$templates->get("portal")."\";");
output_page($portal);
?>
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
18.02.2013, 19:09 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.02.2013 19:10 przez Lukasz.)
Post: #2
RE: Błąd "Parse error" Skracanie newsów na portalu
Nie widzę błędu w tym kodzie, wrzuciłem go do siebie i działa. Ewentualnie spróbuj ponownie wgrać plik lub http://mybbsite.pl/skrocenie-wiadomosci-w-portalu

Następnym razem podawaj pełny komunikat błędu.

Znajdź nas na: Facebooku/Google+ | Download
Pomogłem? [kliknij] Smile

Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
18.02.2013, 21:24
Post: #3
RE: Błąd "Parse error" Skracanie newsów na portalu
Nawet inny sposób z linku, który podałeś nie działa ;\ znów wyskakuje błąd:
Kod PHP:
Parse error: syntax error, unexpected '{ ' (T_STRING) in /home/zagubiony/public_html/zerohour/forum/portal.php on line 444  

Edytowałem już chyba kilkadziesiąt razy i zawsze jakiś bąd.

Natomiast pobrałem plik portal.php od jednego użytkownika, który miał inny problem z skracaniem newsów.
Ostatni post na 1 stronie
Mam wersję mybb 1.6.9 natomiast ten plik jest z wersji 1.6.7. I o dziwo nie ma już błędu! Tylko iż nie ma wcale uciętej treści pokazuje sie tylko Czytaj więcej... po kliknięciu przenosi ładnie do pełnego postu.

Edytowałem plik tak aby wyświetlało treść ale nadal jest coś nie tak:
Teraz wyświetla:

...
Czytaj dalej...

Plik dodałem w załączniku, mógłby ktoś go edytować tak aby działał a potem przesłać go ponownie w załączniku? Byłbym bardzo wdzięczny.


Załączone pliki
.php  portal.php (Rozmiar: 21,47 KB / Pobrań: 3)
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
18.02.2013, 21:56
Post: #4
RE: Błąd "Parse error" Skracanie newsów na portalu
Łap, skraca po 150 znakach. Możesz to zmienić w 452 linii. Link dodaj według http://mybbsite.pl/skrocenie-wiadomosci-w-portalu

Jakim programem edytujesz te pliki?


Załączone pliki
.rar  portal.rar (Rozmiar: 4,98 KB / Pobrań: 2)

Znajdź nas na: Facebooku/Google+ | Download
Pomogłem? [kliknij] Smile

Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
19.02.2013, 01:20
Post: #5
RE: Błąd "Parse error" Skracanie newsów na portalu
Dzięki wielkie działa Wink!

P.S.
Edytuje programem "Geany"
Ale portal.php edytowałem kilka razy i sprawdzałem też tymi programami:
"Php Web Page Editor"
"Notepad ++"
Wyskakiwały takie same błędy.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gościForum MyBBsite.pl wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie, więcej informacji w polityce prywatności
Akceptuję politykę prywatność, zamknij informację